Najważniejsze metody spawania

Spawanie to nieodłączny element w wielu gałęziach przemysłu, który pozwala na łączenie różnych materiałów w trwały sposób. W zależności od zastosowań i rodzaju materiałów, stosuje się różne metody spawania.

Spawanie MAG - uniwersalne rozwiązanie

Metoda spawania MAG to jedna z najbardziej popularnych technik spawania gazowego. Polega na łączeniu metali za pomocą łuku elektrycznego, generowanego między elektrodą drutową a spawanym materiałem. Jako ochronne medium gazowe stosowany jest argon, hel lub mieszanka obu tych gazów. Metoda ta charakteryzuje się dużą szybkością, wysokim stopniem automatyzacji i doskonałymi właściwościami mechanicznymi uzyskiwanych złączy. Dzięki temu jest powszechnie wykorzystywana w produkcji maszyn, konstrukcjach stalowych oraz w branży motoryzacyjnej.

Spawanie TIG - precyzyjna i czysta technika

Spawanie TIG to jedna z najprecyzyjniejszych metod spawania, która pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości złączy. Wykorzystuje ona niezmienną elektrodę wolframową, która nie zużywa się w trakcie spawania. Jako ochronne medium gazowe stosuje się argon lub hel, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia powietrza. Spawanie TIG jest powszechnie stosowane w przemyśle precyzyjnym, takim jak lotnictwo czy motoryzacja, gdzie wymagane są szczególnie wytrzymałe i estetyczne spoiny. Dzięki swej precyzji, metoda ta jest także idealna do spawania materiałów trudno topliwych, takich jak tytan.

Spawanie aluminium, mosiądzu i stali nierdzewnej - specyficzne zastosowania

  • Spawanie aluminium jest jednym z najbardziej wymagających procesów ze względu na specjalistyczne umiejętności potrzebne do uzyskania odpowiednich parametrów i właściwego przygotowania materiału. Metodą powszechnie stosowaną do łączenia aluminium jest spawanie TIG.
  • Spawanie mosiądzu to kolejny proces wymagający wiedzy i doświadczenia. Z uwagi na różnorodność stopów mosiądzu, wybór właściwej metody może być kluczowy dla uzyskania udanego połączenia. W tym przypadku zwykle stosuje się metodę TIG lub MIG.
  • Stal nierdzewna jest jednym z najbardziej wytrzymałych materiałów, jednakże może być trudna do spawania ze względu na skłonność do utraty chromu, który chroni przed korozją. W celu uzyskania trwałych i odpornych na korozję złączy, zwykle stosuje się spawanie TIG lub MIG.