Czym są maszyny CNC?

Dominującą tendencją przemysłu, niezależnie od gałęzi, jest dążenie do optymalizacji wszystkich procesów wytwórczych. Stąd też wynika stała rozbudowa parków maszynowych w poszczególnych zakładach, pozwalająca osiągnąć coraz wyższe tempo produkcji i większą precyzję, a co za tym idzie – także lepszą wydajność. Jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań jest zastosowanie maszyn CNC. Skąd wynika ich popularność?

Na czym polega istota maszyn CNC?

Określenie CNC oznacza Computerized Numerical Control, co należy rozumieć jako komputerowe sterowanie urządzeniami numerycznymi. Układ sterowania danego urządzenia wyposażony jest w mikrokomputer, który podlega dowolnemu programowaniu, aby obróbka materiału była szybka, dokładna i powtarzalna. Komputerowe sterowanie dotyczy w szczególności takich typów obróbki jak frezowanie lub toczenie na tokarkach CNC. Maszyny CNC służą przede wszystkim do pracy z metalami, drewnem i tworzywami sztucznymi.

Jak działają urządzenia CNC?

Proces precyzyjnego wytwarzania przedmiotów przy użyciu maszyn CNC składa się z kilku etapów. Są to kolejno:

  • CAD – projektowanie techniczne wspomagane komputerowo
  • CAM – integracja fazy projektowania i wytwarzania, przeniesienie projektu na plan sterowania
  • CNC - właściwe wytwarzanie.

Ci, którzy obawiają się, że maszyny CNC całkowicie zastąpią ludzi w procesach produkcyjnych, mogą być spokojni. Wprawdzie dzięki tym urządzeniom możliwe jest precyzyjne i skuteczne wytwarzanie ogromnej ilości identycznych elementów na niespotykaną skalę, jednak w dalszym ciągu to człowiek odgrywa kluczową rolę. Najważniejsze jest bowiem bezbłędne zaprogramowanie maszyny CNC, a także jej regularna konserwacja. Przedsiębiorstwo może osiągnąć sukces tylko poprzez automatyzację procesów przy wsparciu wykwalifikowanych pracowników.