Rodzaje obróbki metalu, o których warto wiedzieć

Niezależnie od tego, czy mowa o obróbce skrawaniem, obróbce plastycznej czy też cieplnej, w trakcie tych procesów dochodzi do zmiany kształtu, a często także właściwości poszczególnych metalowych elementów. Jakie są podstawowe rodzaje pracy z metalem?

Obróbka skrawaniem

Zasadniczo obróbka skrawaniem polega na nadaniu materiałowi oczekiwanego kształtu poprzez usuwanie z niego kolejnych fragmentów. Najczęściej wykorzystywaną metodą obróbki, pozwalającą osiągnąć wysoką precyzję, jest toczenie. Sposób działania tokarki opiera się na obrotowym ruchu przedmiotu oraz liniowym ruchu noża tokarskiego. Z kolei w przypadku frezowania ruch obrotowy jest wykonywany przez frez, który modyfikuje kształt przedmiotu przemieszczającego się ruchem posuwowym. Kolejną metodą obróbki skrawaniem jest szlifowanie płaszczyzn lub elementów, polegające na ścieraniu kolejnych warstw materiału.

Obróbka plastyczna

Ten typ obróbki kształtuje materiał za pomocą działań plastycznych. Jednym z nich jest kucie, które polega na uderzaniu ręcznym lub mechanicznym, a także naciskaniu i zgniataniu. Natomiast tłoczenie (taśm, płyt czy blach) oznacza oddzielanie części metalu poprzez wykonywanie cięcia. Warto także wspomnieć o ciągnięciu, które zmniejsza średnicę materiału podczas jego wydłużania, oraz o gięciu, które zazwyczaj jest poprzedzone obróbką hydrotermiczną.

Obróbka cieplna

W wyniku obróbki cieplnej struktura stopów zostaje znacząco zmieniona. W trakcie wykonywania zabiegów termicznych właściwości mechaniczne, fizyczne i chemiczne materiału ulegają modyfikacji. Tego typu obróbkę stosuje się najczęściej w przypadku stali, która szczególnie łatwo poddaje się zmianom pod wpływem ciepła. Jeśli chodzi o obróbkę cieplną, warto wymienić hartowanie, wyżarzanie, przesycanie oraz stabilizowanie metali.